Coordinacions i Caps Departament

Òrgans unipersonals de coordinació curs actual:

  • Coordinació LIC:  Àngela Pons
  • Coordinació TIC/TAC: Albert Vidiella
  • Coordinació de prevenció de riscos laborals: Ramon Ruiz
  • Coordinació d’activitats i serveis escolars: Judit Escurriola
  • Coordinació del projecte de voluntariat: Rosalén Chillida

 

  • Cap de Departament de Ciències: Ramon E. Gimeno
  • Cap de Departament de Socials i Expressió: Vicent Borràs
  • Cap de Departament de Llengües: Carme Villarroya