Aules de suport

Les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), són unitats de recursos (professorat i educadors i educadores) que s’afegeixen als ja existents als centres educatius per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa per avançar com a escola inclusiva. Correspon a l’equip directiu del centre dur a terme la dinamització d’aquest procés.