Convocatòria anual per alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

El Departament d’Educació disposa que els alumnes que en finalitzar l’etapa no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tinguin l’edat màxima per continuar al centre, disposaran, durant els dos anys següents, d’una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva, sempre que el nombre de matèries no sigui superior a cinc.

Requisists:

  1. Tenir divuit anys o complir-los dins l’any natural de realització de les proves.
  2. Haver finalitzat l’educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva. A aquest efectes es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.
  3. Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.
  4.  Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Inscripció:

Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d’ESO.

Deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció, el centre publicarà al tauler d’anuncis el calendari de les proves, la relació dels sol·licitants admesos, amb les matèries objecte de les proves, i la relació d’aspirants exclosos, i indicarà el motiu d’exclusió. En aquests anuncis públics, les persones no s’identifiquen nominalment sinó amb el número del document d’identitat aportat. Els aspirants exclosos poden presentar reclamació davant la direcció del centre durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació de les llistes.

EDU/3445/2009 de 2 de desembre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>