Àmbit Cientificotecnològic

L’alumnat de 4t d’ESO B (Projecte Diversificació Curricular) ha valorat alguns dels projectes que han realitzat durant aquests dos primers trimestres del curs, de l’Àmbit Cientificotecnològic. Llegim el què pensen…

Hola, ens diem Sebastian Rusu i Miquel Garrido. Som dos alumnes de l’Institut Blanca d’Anjou. 

  1. Construïm espais:

En aquest projecte, vam aprofitar un espai del pati on hi ha ombra per dissenyar i construir un banc amb palets, per poder seure durant les estones d’esbarjo.

Hem après moltes coses importants que ens poden facilitar la vida i ajudar-nos el dia de demà, sobretot coneixem els noms de més materials i com es treballa amb ells. Ens ha agradat molt als dos, ha sigut molt interessant i  hem arribat a la conclusió de que en un palet reciclat podem arribar a fer coses boniques i aprofitables per als companys.

2.Tràmits quotidians:

Vam fer uns núvols de paraules com activitat introductòria.  De què podia anar aquest projecte? Després una vegada acabada la pluja d’idees vam dissenyar  un rebut seguint el model d’un rebut de llum de casa nostra, la professora ens va explicar què era cada cosa. Tot seguit, una vegada vam acabar el rebut, amb l’ajuda d’internet vam començar a fer el currículum escrit i  també vam fer un videocurrículum . A més d’unes entrevistes per buscar feina. Gràcies a totes aquestes coses vam aprendre a interpretar factures de la llum, i fer el currículum necessari per al nostre futur.

3. Electricitat a la llar:

La finalitat del projecte de l’electricitat a la llar és entendre el model de cablejat de la llum a la vida real, per això utilitzem el Crocodrile Clips per fer simulador d’aquests esquemes d’electricitat i poder entendre’n una mica més, i tot seguit poder muntar-ne un amb diferents dispositius.

Ens ha agradat als dos, perquè és un projecte que et pot servir a la vida real. Els riscos de l’electricitat és important saber-los.

4. Hàbits saludables:

En aquest projecte vam estar fent una silueta de la piràmide alimentària amb tots els aliments que hi ha. Vam fer en un full en brut la silueta i després en el meu grup ja vam iniciar el disseny.

A continuació, vam fer una comparativa de que nosaltres menjàvem i el que ens deia la piràmide alimentària. Finalment vam traure conclusions de si la nostra dieta era equilibrada o no. I què és el que podem canviar per millorar-la.

Ens ha agradat molt i vam estar molt a gust, perquè és una cosa que a la vida real ens ajuda per millorar la nostra salut.