Departament de Llengües

Matèries que s’imparteixen:

  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana
  • Llengua Anglesa
  • Francès
  • Llatí