Departament de Ciències

Matèries que s’imparteixen:

  • Biologia i Geologia
  • Física i Química
  • Matemàtiques
  • Tecnologies
  • Informàtica
  • Tecnologia Industrial I/II
  • Electrotècnia
  • Economia
  • Empresa
  • Economia Sostenible (Erasmus +)