Preinscripció escolar 20-21

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

  • Per al batxillerat:

Període de preinscripció del 27 de maig al 3 de juny

OPCIÓ TELEMÀTICA

1) Si es disposa de identificador mòbil IDCAT mòbil + identificador (IDALU) de l’alumne, es pot presentar una sol·licitud electrònica, seguint les instruccions que trobem en aquest enllaç de la Generalitat: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

2) Es pot realitzar la sol·licitud en suport informàtic, entre el 27 de maig i el 3 de juny, emplenant-la al formulari que trobarem a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació identificativa corresponent, i acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre: a8035167@xtec.cat .

3) Els dies 2 i 3 de juny us podem ajudar, a les instal·lacions de l’institut, a realitzar la preinscripció, però heu de demanar cita prèvia als telèfons 634 66 84 06/ 93 420 40 96 en horari: 09.00 a 14.00h, portant la documentació identificativa corresponent, i acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar

Documentació identificativa

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020: el DNI o NIE de l’alumne.

Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020:

  • El DNI o NIE de l’alumne, o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri, en els casos en què no s’ha pogut recuperar la informació electrònicament, mitjançant un correu electrònic en què s’hi annexi els documents escanejats o fotografiats. El correu s’ha d’enviar a la bústia oficial electrònica del centre demanat en primera petició.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè s’adoptin les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Més informació al web “Estudiar a Catalunya”: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/info-general/

 

  • Per a l’ESO:
    Període de preinscripció del 13 al 22 de maig
    Període de matrícula del 13 al 17 de juliol

CARACTERÍSTIQUES DE LA PREINSCRIPCIÓ DE L’ESO:
1.- OPCIÓ TELEMÀTICA (del 13 al 22 de maig)
Es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic, que es podrà fer del 13 al 22 de maig. En aquest cas no caldrà portar la documentació al centre, però caldrà enviar un e-mail al correu del centre a8035167@xtec.cat amb:
1.- El resguard de la sol·licitud telemàtica realitzada
2.- Documentació necessària escanejada o fotografiada:
3.- Llibre de família (pàgines on aparegui l’alumne i els pares) o document equivalent relatiu a la filiació.
4.- DNI o NIE de la persona sol.licitant
5.- DNI o NIE de l’alumne/a si en té
6.- Número identificador de l’alumne del registre d’alumnes (que us el facilitarà el centre de primària o d’ESO de procedència).
I aquella documentació que sigui necessària per tal d’acreditar les circumstàncies que es declarin a l’imprès de preinscripció
Per a una informació més exhaustiva consulteu la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Des del centre us contestarem el mail de manera que us pugui servir com a resguard de la presentació de la sol·licitud de preinscripció.
Si teniu qualsevol dubte us oferim atenció telefònica al 634 66 84 06/ 93 420 40 96 en horari: 09.00 a 14.00h.

2- OPCIÓ PRESENCIAL amb cita prèvia
Del 19 al 22 de maig Matí: 09.00 a 14.00h
Tarda (només dimecres 20 de maig): 15.30 a 17.30h

Si no es pot fer telemàticament es podrà fer presencialment entre el 19 i el 22 de maig. Caldrà demanar cita prèvia mitjançant el correu del centre a8035167@xtec.cat o bé via telefònica trucant al 634 66 84 06/ 93 420 40 96 en l’ horari: 09.00 a 14.00h.
El dia de la cita prèvia caldrà portar:
1.- LLibre de família (pàgines on aparegui l’alumne i els pares) o document equivalent relatiu a la filiació.
2.- DNI o NIE de la persona sol.licitant
3.- DNI o NIE de l’alumne/a si en té
4.- Número identificador de l’alumne del registre d’alumnes (que us el facilitarà el centre de primària o d’ESO de procedència).
I aquella documentació que sigui necessària per tal d’acreditar les circumstàncies que es declarin a l’imprès de preinscripció
Per a una informació més exhaustiva consulteu la pàgina web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Pàgina web del Departament d’Educació.

Un cop assignat l’alumnat al centre la matrícula es podrà formalitzar enviant un e-mail amb tota la documentació requerida escanejada (respondrem al mail amb un “Rebut” com a confirmació), o bé de manera presencial demanant cita prèvia.

MESURES DE SEGURETAT
En el cas que feu la presentació presencial al centre heu de tenir en compte les següents mesures de seguretat:
a) Ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
b) S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa
c) Portar bolígraf propi
d) Portar mascareta i guants
e) No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes ( en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació).