Instal·lacions

Disposem de….

 • Pissarres digitals i canons de projecció a totes les aules d’ESO i Batxillerat.
 • Biblioteca amb ordinadors i sistema de projecció.
 • Gimnàs amb dues pistes de futbol i bàsquet.
 • 4 laboratoris: física, química, biologia i ciències naturals.
 • 2 aules d’informàtica i multimèdia, i xarxa wifi a tot l’institut.
 • 2 aules de música i una d’idiomes amb pissarra digital.
 • 2 aules de dibuix i disseny.
 • 2 tallers de tecnologia amb ordinadors.
 • Hemicicle per fer conferències i saló d’actes amb escenari.
 • Taller de Cuina.
 • Sismògraf i estació meteorològica pròpia, adscrita al programa EDUMET.
 • Ecosistema-bassa-bosc de ribera. Hort escolar i jardí/hivernacle.
 • Aula d’acollida per a alumnat nouvingut.
 • Sistema de Gestió Docent informatitzat.