Espais del centre

 

 

Gimnàs.

Biblioteca.

Sala d’actes.

Tallers de cicles.

Taller de tecnologia.

Laboratori de biologia.

Aula de música.

Aula de dibuix.

Aula USEE.

Sala d’estudi.

Cantina.

 

 

Share