Documents de centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre educatiu. Inclou els principis que el diferencien d’altres centres, adaptat a la realitat de l’entorn del nostre alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels docents; explicita les línies d’actuació, l’atenció a la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies metodològiques i  d’organització, que es concretaran al projecte curricular.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE JUNY 2017

Share