Batxillerat Científic – tecnològic

MATÈRIES DE 1r CURS

Matèries comunes

 • Llengua i literatura catalanes I (2h)
 • Llengua i literatura castellanes I (2h)
 • Anglès (3h)
 • Filosofia i ciutadania (2h)
 • Ciències per al món contemporani (2h)
 • Educació física (2h)
 • Tutoria (1h)

Matèries de modalitat i optatives

 • Matemàtiques I (4h)
 • Física I (4h)
 • Química I (4h)
 • Biologia (4h)
 • Ciències de la terra I (4h)
 • Tecnologia industrial  I (4h)
 • Dibuix tècnic I (4h)
ITINERARI CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
Itinerari 1 Matemàtiques I Física I Química I Biologia I
Itinerari 2 Matemàtiques I Física I Química I Tecnologia Industrial
Itinerari 3 Matemàtiques I Física I Tecnologia I Dibuix Tècnic I
Itinerari 4 Matemàtiques I Ciències de la terra I Química I Biologia I

NOTA: Aquests itineraris són del curs actual i poden canviar per al curs vinent.

MATÈRIES DE 2n CURS

Matèries comunes

 • Llengua i literatura catalanes II (2h)
 • Llengua i literatura castellanes II (2h)
 • Anglès (3h)
 • Història de la filosofia (2h)
 • Història d’Espanya (3h)
 • Tutoria (1h)

Matèries de modalitat i optatives

 • Matemàtiques II (4h)
 • Física II (4h)
 • Química II (4h)
 • Biologia II (4h)
 • Ciències de la terra II (4h)
 • Tecnologia industrial II (4h)
 • Dibuix tècnic II (4h)
ITINERARI CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
Itinerari 1 Matemàtiques II Física II Química II Biologia II
Itinerari 2 Matemàtiques II Física II Química II Dibuix Tècnic II
Itinerari 3 Matemàtiques II Física II Tecnologia II Dibuix Tècnic II
Itinerari 4 Matemàtiques II Ciències de la terra Química II Biologia II

NOTA: Aquests itineraris són del curs actual i poden canviar per al curs vinent.

Share