Tractament de dades

Mitjançant aquest enllaç us informem dels drets que tots tenim en relació al tractament de les dades personals. Per exercir els esmentats drets i per refusar (si s’escau) el consentiment donat per pares i mares i alumnes menors d’edat en la publicació d’imatges i cessió de dades, teniu a la vostra disposició fulls d’instància a la secretaria del centre. Igualment, mitjançant l’esmentada instància també podeu exercir els drets que considereu convenients en relació a les càmeres de seguretat instal·lades al perímetre exterior del centre, així com a les aules d’informàtica (que eviten robatoris i destrosses).