Informacions importants ordinadors

 1. Ús del wifi per part dels alumnes a classe
 2. Ús de la carpeta INS_AULA
 3. Notificació incidències informàtiques
 4. Bon ús dels ordinadors
 5. Reserva d’aules i portàtils
1. Ús del wifi per part dels alumnes a classe
Si voleu fer alguna activitat amb els alumnes que necessiti que utilitzin el mòbil i per tant el wifi del centre, ho podeu fer servir amb tiquets de 60 minuts (semblant al que vam fer servir al Projecte de Recerca).
A consergeria trobareu uns fulls on podeu agafar el tiquet corresponent (amb un teniu ja prou per a tota la classe). El funcionament és el següent, i també està explicat al mateix tiquet:
 • Primer cal connectar-se a la xarxa wifi “docent” amb la contrasenya Tr@nsf0rmacio_2015
 • Un cop connectats, entrarem amb el navegador a “insargentona.cat
 • Aquí ens sortirà per a introduir el codi que tindreu al tiquet. Un cop introduït podrem navegar ja.
Els 60 minuts compten a partir de la primera persona que introdueix el codi, i un cop utilitzat ja no es pot reutilitzar.
2. Ús de la carpeta INS_AULA
 
Si us heu fixat, als ordinadors d’aula i a la sala de professors teniu a l’escriptori un accés directe a una carpeta de xarxa anomenada INS_AULA. Dins d’aquesta, cada departament te la seva subcarpeta on podeu guardar qualsevol tipus de recurs que necessiteu a l’aula. L’accés és molt ràpid d’aquesta forma per a coses que ja tinguem prèviament emmagatzemades (vídeos, presentacions, animacions, etc.).
Aquesta carpeta substitueix a la de _DEPARTAMENTS que teníem abans, sobretot per temes de seguretat, però encara sou a temps de passar-vos material que tinguéssiu en _DEPARTAMENTS a INS_AULA des de la sala de professors. En algun moment, les antigues carpetes de _DEPARTAMENTS desapareixeran, tornaré a avisar quan ho tiri endavant, per si de cas voleu salvar algun material abans.
És important que no poseu cap examen ni informació confidencial que no us interessi que cap alumne pugui accedir, per si algun professor es deixa la sessió oberta i el rack obert per error.
3. Notificació incidències informàtiques
Per a notificar incidències informàtiques utilitzem l’infoself, si us plau. Si m’ho dieu pel passadís és altament probable que m’oblidi i tampoc us puc dir si ho he arreglat de forma còmoda.
-si encara no hi teniu accés envieu un correu al Joan Ferrando.
Per tant, per a informar de mal funcionaments farem el següent. Dins de l’infoself, anirem a la secció d’Incidències:
imagen.png
Aquí dins marcarem l’opció de Nova incidència:
imagen.png
I un cop aquí, emplenem totes les dades. Sobretot és important marcar on està, categoria (material informàtic, audiovisual, mobiliari, etc.), què li passa i una descripció de la incidència. En el cas de les aules d’Info, teniu a la taula del professor un full on veureu quin nom té cada ordinador.
imagen.png
Un cop notificada, els administradors tenim control d’aquestes incidències i us podem notificar quan estan solucionades.
4. Bon ús dels ordinadors
Recordem si us plau, les següents normes de bon ús:
 • Tancar la sessió de professor a l’ordinador i tancar el rack amb clau. Són normes bàsiques de seguretat, si us plau. No ens interessa cap Wikileaks al centre (excepte el grup de whatsapp). Si no tanca bé el rack notificar-ho mitjançant incidència. Em trobo molts racks oberts habitualment!
 • Apagar l’ordinador si som els últims en utilitzar l’aula.
 • Els alumnes NO PODEN TOCAR RES DELS ORDINADORSNi canviar ratolins, ni canviar teclats. NO ESTÀ PERMÉS i és un comportament que estan acostumats a fer i cal tallar-ho. També cal evitar que es desconnectin cables de pantalla, o s’apaguin ordinadors, si cal posant faltes lleus per mal comportament amb el material.
 • Els portàtils han de deixar-se al seu lloc corresponent (estan numerats), i cadascú té el seu carregador assignat i un ratolí. El professor ha de vigilar que els retornin correctament. Les incidències d’aquests es notificaran a l’infoself igualment posant de situació TEC1.
 
5.Reserva d’aules i portàtils Es farà en paper fins que funcioni infoself
Les reserves d’aules i portàtils es fan a l’infoself també, dins de Professorat –> reserva aula:
imagen.png
Les aules disponibles a reservar són Audiovisuals, INF1, INF2, INF3 y els portàtils, els quals es fan amb la reserva de TEC1.
Això es tot, moltes gràcies per llegir!