Consell escolar

  • El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.
  • El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.
  • La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.

Aquest és el nostre consell escolar:

President: Antoni Izquierdo

Secretari: Marçal López

Cap d’estudis: Ricard Agudo

Representants del professorat: Lluís Arguilé, Fanny Flores, Lourdes Gispert, Josep Farré, Ramon Salomó i Laura Martín.

Representants dels pares i mares: Maite Guzmán i Ceci Monteis.

Representant de l’AMPA: Raúl de Gea

Representant de l’Ajuntament: Quim Perejoan.

Representants dels alumnes: Maria Trilla.

Representat del personal d’administració i serveis: Rosa Puig.