Consell escolar

  • El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.
  • El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.
  • La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.

Aquest és el nostre consell escolar:

President: Antoni Izquierdo

Secretari: Marçal López

Cap d’estudis: Jaume Buera

Representants del professorat: Lluís Arguilé, Ana Segura, Lourdes Gispert, Jesús González, Ramon Salomó Marta Subirana

Representants dels pares i mares: Maite Guzmán i Xavier Castells.

Representant de l’AMPA: Rosa Mª Espadero.

Representant de l’Ajuntament: Àngel Puig.

Representants dels alumnes: Pau Capdevila, Guillermo Sáenz i Quel Mora.

Representat del personal d’administració i serveis: Rosa Puig.