Alumnes Guia

Aquest programa consisteix en l’acompanyament voluntari de l’alumnat amb 4 o més cursos en el centre, anomenats guies, cap a l’alumnat de 1r d’ESO.

L’objectiu essencial és suavitzar i fer més fàcil l’adaptació de l’alumnat de primer d’ESO i alhora promoure la implicació dels alumnes més grans -1r Batxillerat- en el funcionament general del centre. Aquests alumnes tenen prou experiència en el centre com per orientar als nouvinguts de primer d’ESO.

Objectius concrets:

  • Abarcar aspectes de l’acollida dels alumnes de primer d’ESO que queden fora de l’abast del professorat.
  • Possibilitar que els alumnes de primer d’ESO tinguin un alumne més gran de referència, amb experiència al centre i al seu abast.
  • Potenciar el voluntariat entre els alumnes com a formació personal i social.
  • Potenciar la relació entre alumnes de diferents cicles i possibilitar la seva implicació en el funcionament del centre.

Alumnes guia curs 2018-19:

Dins d’aquestes activitats per potenciar la relació dels alumnes de diferents cicles hi trobem l’activitat de la Gimcana de la Castanyada organitzada pels alumnes de 1r de Batxillerat i adreçada als alumnes de 1r d’ESO.