Available courses

English for 2nd year of English, classrooms 2A,2B i 2C

extra exercises

English 2nd ESO

Presentació The Three Wise Men - Dana i Mame https://drive.google.com/open?id=1C0OXPek5KZ4UIIU0-S_ykiiINH1J3zMg

Presentació PortAventura - Jan Castells i Pol Elhombre https://drive.google.com/file/d/1b_raaDx2g7_vwIKZnLFHEoJqQ-wF5heE/view?usp=sharing


English as a second language

Ingrid's class (marks 3rd term and provisional finals)

PAU exams

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

En aquest curs trobareu els dossiers de classe, els materials audiovisuals i les  activitats en llengua anglesa que realitzem a classe. També hi trobareu activitats i material de reforç i ampliació. Esperem que us sigui d'utilitat.  


Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Espai per a la Química de 1r de batxillerat.
Espai per a la Química de 2n de batxillerat.

Al segle XXI la comunicació és fonamentalment audiovisual. En aquesta optativa repassarem els elements narratius i aprendrem els conceptes bàsics d​e​l llenguatge audiovisual per tal de comunicar històries i transmetre sentiments.

Les activitats seran pràctiques i l'objectiu serà produir diferents projectes de curtmetratge (partint de la idea original, passant pel guió i fins al muntatge​ final).

​NOTA: És necessari l'ús de tablets​ o dispositius mòbils i aplicacions o programes d'edició de vídeo.

Optativa de llengua catalana

Aquí teniu una sèrie d'exercicis de pronoms febles per practicar.

Aquí trobaràs diverses lectures sobre els continguts de Història de 1r d'ESO. Es tracta de documents amb moltes il·lustracions, que intenten descriure de manera molt clara com vivien les famílies i comunitats humanes de les primeres etapes de la nostra història: els caçadors-recolectors del paleolític, els ramaders-agricultors de les primeres aldees neolítiques, els constructors de monuments megalítics, els artesans que feien pìràmides a Egipte, els grecs que vivien a l'Atenes clàssica, els romans que treballaven al port de la capital de l'Imperi Romà (port d'Ostia), .....En alguns casos, hi ha activitats relacionades amb la lectura, que s'hauran de fer si el professorat ho demana

Aquí trobaràs diverses lectures sobre els continguts de Història de 2n d'ESO. Es tracta de documents amb moltes il·lustracions, que intenten descriure de manera molt clara com vivien les famílies i comunitats humanes de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna: els vikings, els habitants d'una aldea medieval o del Crack dels cavallers, els constructors de castells i catedrals, els ciutadans de Barcelona al segle XIV, els de Cuzco al segle XV, els de Venècia al 1500,  els de Istambul al 1600 .....En alguns casos, hi ha activitats relacionades amb la lectura, que s'hauran de fer si el professorat ho demana

Aquest curs va adreçat a tots els alumnes de Ciències Socials de tercer d'ESO. Dins del curs trobareu els recursos i materials que treballarem a l'assignatura aquest curs 2018-19 i que complementaran al llibre de text. També serà un espai per a compartir experiències i encetar debats. Espero que entre tots fem d'aquest espai, un espai viu i dinàmic.

Resum de la història d'Espanya i Catalunya entre 1500 i l'actualitat a partir de l'organització foral o constitucional que var existir

Ètica i ciutadania

Recursos de la matèria d'Economia. 

Recursos per la matèria d'Economia (50% en anglès) de 1r de batxillerat

Aquest és el treball compensatori a la sortida d'Atletisme del dia 3 de maig a l'Estadi Municipal d'Atletisme de Mataró.

Esports alternatius.

El Colpbol i el Goubak.

Aquí podeu trobar els reglaments i diferents aspectes per aprendre i jugar aquests esports.

Dossier de l'escapade 2014

Dossier informatiu sortida a Montpellier 29 i 30 d'abril 2014

Dossier informatif de l'escapade

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t d'ESO.

Els materials d’aquestes propostes didàctiques han estat elaborats pel Departament d’Ensenyament en el marc del programa mSchools, iniciativa impulsada per Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i GSMA.


Aquest curs ocupa més de 20Mb. Pot ser que el Moodle dels vostres centres tingui limitat el tamany dels cursos a restaurar. Si és així, podeu superar aquesta limitació fent la restauració del curs des del Drive de Google. Cal, doncs, que l'administrador del Moodle del centre configuri el Drive com a repositori d'arxius del Moodle. Per fer-ho pot seguir els passos indicats en aquesta PMF del Moodle d'Àgora.

Com a alternativa, també podeu accedir al Moodle com a gestor de centre i anar a la secció "Enviament de fitxers grans al Moodle". En aquesta PMF està explicat com fer-ho.
Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t d'ESO.

Els materials d’aquestes propostes didàctiques han estat elaborats pel Departament d’Ensenyament en el marc del programa mSchools, iniciativa impulsada per Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i GSMA.

Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina

Recursos en format pdf per imprimir, amb el seu duplicat en versió interactiva, amb exercicis i problemes acompanyats de finestres de GeoGebra. Els recursos i exercicis van agrupats en paquets SCORM catalogats en ARC. Es pot treballar de manera individual, en petits grups i amb la pissarra digital. Al final de cada tema es proposa una activitat col·laborativa emprant eines de Moodle (fòrum o wiki).

Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

Autor/a: Victòria Oliu Subiranas
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Seqüència didàctica de matemàtiques 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 9 unitats didàctiques:

 1. Nombres naturals i divisibilitat
 2. Nombres enters
 3. Nombres decimals i fraccions
 4. Mesures
 5. Geometria plana
 6. Cossos geomètrics
 7. Taules i gràfics
 8. Probabilitat
 9. La finestra oberta

Requeriments tècnics:

 • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
 • Per veure les fórmules i expressions matemàtiques cal tenir activat el filtre TEX.
 • Versió mínima de Moodle: 1.9.5. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.

Per consultes i suggeriments us podeu posar en contacte amb Josep Lluís Cañadilla, jcanadil@xtec.cat

Autor/a: Josep Lluís Cañadilla López de Coca
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Informació sobre les proves Cangur

Aquest "curs" només incorpora una activitat, en format de "lliçó" de Moodle.

S'ha fet servir aquest format per elaborar una activitat que pot utilitzar-se com a eina d'aprenentatge de l'anticipació de l'acció, o bé com a eina d'estructuració d'idees i procediments.

El contingut és el plantejament i desenvolupament d'una estratègia de resolució de problemes, mitjançant equacions de 1r grau.

Autor/a: Cristóbal Martínez Guerau de Arellano
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Matèria optativa

Activitats Thatquiz 4t B

GeoGebra a 4t d'ESO