Llistes curs 2020-21

La situació sanitària excepcional d’aquest curs ha fet que aquestes llistes vinguin condicionades per l’organització de l’alumnat en grups estables que estaran de manera habitual a la mateixa aula. Això ha comportat que per no barrejar alumnes de diferents grups d’ESO a les matèries optatives, alguns d’aquests grups (reforços, francès i música) estiguin formats per alumnes amb aquests interessos.

En el cas de 1r d’ESO, quan ha estat possible, hem seguit també els agrupaments proposats per les escoles. En el cas de 4t, en haver-hi més optativitat alguna classe es farà fora de l’aula però seguint els protocols COVID. Les llistes s’han fet vetllant que aquests canvis d’aula siguin els mínims.

A batxillerat, la gran optativitat que hi ha ha fet que algunes de les matèries de modalitat s’hagin de fer fora de l’aula però, igualment els grups s’han fet minimitzant aquestes sortides.

Voldríem expressar que aquesta organització entenem que farà que algun grup no sigui tan heterogeni com voldríem però aquest curs hem hagut de prioritzar les recomanacions sanitàries davant de totes les altres.

Esperem que el curs que ve puguem tornar a l’organització habitual.

En aquest enllaç podeu consultar les llistes de grup.