On som

Institut d’Argentona
C/ Peons Caminers, 26
08310 Argentona

Com arribar-hi:

 •  Estació Mataró + autobús a la mateixa estació

Correus electrònics de contacte

Centre

 • Bustia General: ies-argentona@xtec.cat
 • Director: institut@insargentona.cat
 • Secretari: secretaria.ies.argentona@gmail.com

ESO Tutors

 • Tutor 1r ESO A: tut1resoa@insargentona.cat
 • Tutor 1r ESO B: tut1resob@insargentona.cat
 • Tutor 1r ESO C: tut1resoc@insargentona.cat
 • Tutor 1r ESO D: tut1resod@insargentona.cat
 • Tutor 1r ESO E: tut1resoe@insargentona.cat
 • Tutor 2n ESO A: tut2nesoa@insargentona.cat
 • Tutor 2n ESO B: tut2nesob@insargentona.cat
 • Tutor 2n ESO C: tut2nesoc@insargentona.cat
 • Tutor 2n ESO D: tut2nesod@insargentona.cat
 • Tutor 2n ESO E: tut2nesoe@insargentona.cat
 • Tutor 2n ESO E: tut2nesof@insargentona.cat
 • Tutor 3r ESO A: tut3resoa@insargentona.cat
 • Tutor 3r ESO B: tut3resob@insargentona.cat
 • Tutor 3r ESO C: tut3resoc@insargentona.cat
 • Tutor 3r ESO D: tut3resod@insargentona.cat
 • Tutor 3r ESO E: tut3resoe@insargentona.cat
 • Tutor 2n ESO E: tut3resof@insargentona.cat

ESO Coordinadors

BATXILLERAT

ALTRES CONTACTES:

 • Coordinació informàtica: informatica@insargentona.cat