Informacions professorat

 

 

CALENDARIS ORGANITZACIÓ
Juny/Setembre

Planificació 2021/22

Avaluacions 21/22

Calendari escolar 21/22

Ubicació aules 21/22

Càrrecs 2021-22

Hora de lectura 21-22

Instruccions guàrdies Guàrdies 3ª/4ª hora

PERMISOS PROTOCOLS
Tràmits: permisos, llicències…

Permisos direcció(Imprès centre)

Absències per salut (Imprès)

Absències PCR

Cura de menors per aïllament COVID

Descomptes per salut (+4 dies)(Excepcions)

Faltes greus

Violència de gènere

Assetjament

App denuncia violència menors

Drogues

Absentisme

Maltractament infantil

COVID PERSONAL DE CENTRE
Protocol COVID

Teletreball en cas de Confinament

Recordatori Professorat COVID

Informació riscos laborals

Impresos d’utilitatEstadis

Faltes lleus personal del centre

Avaluació substituts i interins

PROFESSORAT NOU NORMATIVA DE CENTRE
Alta nou usuari XTEC

Kit de supervivència professorat nou

Normes de Funcionament i Organització de Centre (NOFC)

Drets i deures dels alumnes

INFORMÀTICA LEGISLACIÓ
Incidències informàtiques

Incidències portàtils alumnat

Canvi contrasenya XTEC

Llei 12/2009 d’Educació

Ordre ENS/108/2018 d’Avaluació a l’ESO

Currículum ESO

Competències per àmbits

Currículum Batxillerat

Decret 150/2017 d’atenció educativa en un marc inclusiu