Estudis

A l’espai d’oferta formativa, trobem important incloure la informació específica per a cadascuna de les etapes que ofereix el centre. En els corresponents nivells ens sembla encertat d’incloure la informació que recomana la Generalitat i que trobareu tot seguit però mentre es fa el procés de construcció d’aquest web, bona part d’aquesta informació la trobareu a l’antic web, a l’apartat informació pedagògica.

 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • crèdits
 • matèries optatives
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis
 • exemples d’exàmens
 • itineraris universitaris
 • pràctiques a empreses (FCT)
 • projectes de mobilitat
 • mesures flexibilitzadores: servei d’assessorament, servei de reconeixement acadèmic, formació dual,…
 • cursos específics i de preparació

Cadascun dels cicles o etapes educatives té un espai propi, que es crea mitjançant les categories, sense necessitat de crear una “Pàgina” nova. Les categories es defineixen des del menú de les entrades del blog. Paral·lelament als cicles o etapes educatives també es poden definir més categories i, d’aquesta manera afegir pàgines al nivell de navegació d'”Oferta formativa”.

ESO

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • crèdits
 • matèries optatives
 • sol·licitud afiliació SS
 • servei comunitari
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis

Batxillerat

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • PAU (notes de tall, calendari, ponderacions, exemples exàmens, itineraris universitaris,…)