Reunions de pares i mares

Les reunions de pares i mares de començament de curs es faran a les 18:30h dels dies:

  • 1r  d’ESO:   6 d’octubre
  • 2n d’ESO:   9 d’octubre (D i E a les 19:30)
  • 3r  d’ESO:   13 d’octubre
  • 4t  d’ESO:   7 d’octubre
  • Batxillerat:  8 d’octubre