Projecte digital

digital1

 

El projecte Educat 2.0 a l’Institut Antoni Pous I Argila


Durant el curs acadèmic 2009-2010 es va posar en marxa a Catalunya el projecte EduCAT1x1, de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte cofinançat pel Ministeri d’Educació, dins del projecte Escola 2.0 (2009), va representar un important repte tecnològic i pedagògic pel professorat i alumnat dels més de 600 centres educatius de Catalunya que s’hi van acollir.

edu

Aquest escenari educatiu resultant de la introducció d’un conjunt considerable d’eines basades en les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), provoca una revolució educativa, un canvi radical en l’entorn habitual i possibiliten un canvi en el paradigma de l’educació. Aquest procés d’implementació propicia el replantejament compartit de moltes rutines escolars i la reflexió col·lectiva sobre les estratègies adoptar per afavorir l’aprenentatge de l’alumnat per tal d’integrar les Tecnologies d’aprenentatge i coneixement (TAC) a dins les aules.

Aquest projecte es materialitza en tres actuacions principals:

 • Recomanar a l’alumnat ordinadors portàtils com a eina personal de treball
 • Dotar als centres de pissarres digitals interactives (PDI) i xarxa local sense fil Wi-Fi.
 • Substituir progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics per a l’alumnat i entorns virtuals d’aprenentatge

Tenim el repte d’educar l’alumnat en l’ús responsable de l’ordinador portàtil i d’internet. És per això que també vam implementar un pla de formació de centre de quatre anys destinat al professorat i xerrades a les famílies i a l’alumnat per tal d’optimitzar aquests nous recursos.  

El projecte Educat1×1, ara renombrat com a projecte Educat 2.0 segueix en vigor. Cada alumne té el seu ordinador que es converteix en una eina de treball personal amb la qual es pot accedir des de l’institut i des de casa a molts recursos educatius.

Tanmateix, això no vol dir que els alumnes hagin de deixar d’utilitzar el bolígraf i el paper. Fa anys que treballem d’aquesta manera i podem afirmar que les noves tecnologies ens ajuden a complementar i a millorar els aprenentatges dels nostres alumnes.

Un cop transcorregut 9 anys de la implementació d’aquest projecte, el centre vol seguir apostant per aquest canvi de paradigma educatiu, ser un centre innovador en l’ús de les noves tecnologies de la informació i reforçar la integració de les tecnologies d’aprenentatge i coneixement a les nostres aules. Actualment també disposem  d’un sistema de préstec de 30 portàtils per tal d’eliminar les barreres de la bretxa digital assegurant l’accés a internet i a les tecnologies de la informació i comunicació de tot l’alumnat.

Coincidint en aquest ideari, el nostre centre ha estar seleccionat per formar part de la primera fase de la transformació TIC de l’Àmbit Educatiu. Aquest programa ens ha permès dur a terme la continuïtat del projecte gràcies a una dotació econòmica enfocada a assolir els objectius i les metodologies de treball descrites en el nostre pla TAC.

 

L’ordinador


Pel curs 2020-2021 els alumnes de primer d’ESO hauran de disposar portàtil propi. El centre recomana un portàtil tipus notebook, concretament el model TravelMate B3 B311-31 (model especial per educació), que s’ajusta a les característiques que necessitem i que el Departament d’Ensenyament recomana:

 • Windows 10 Pro Education
 • 12 hores de bateria
 • Pantalla 11.6” HD
 • Ràpida connectivitat Intel® Gigabit Wi-Fi 2×2 802.11ac 160 MHz
 • Obertura 180º
 • Resistent a caigudes 122cms
 • Resistent a vessament de liquids
 • US MIL-STD standard tested
 • 2 anys de garantia

Preu: 299€

Avaries i Garantia ACER B118M


En cas d’avaria el procediment a seguir és el següent…

 1. Aneu a la Coordinació TIC (aula d’informàtica2). Intentarem solucionar el problema o restaurar el sistema.
 2. Si no podem, heu de dirigir-vos a la botiga que us ho va vendre i ells ho gestionaran. El nostre subministrador habitual és T-SIS (Avinguda de Roma 135, 08560 Manlleu, Barcelona)

3.També us podeu posar en contacte amb el Servei Tècnic d’ACER.

La seva garantia és de 2 anys, i inclou les peces, la mà d’obra i el transport necessari. No hi entra el robatori, el trencament de pantalla, cops i caigudes.

Podeu contactar amb Acer de 3 maneres:

a) Telèfon específic per a Educat: 93 800 36 65

b) Al seu web: www.acer.es/ac/es/ES/content/service

c) Portant el portàtil directament a Acer (Gavà, Barcelona)

Quan contacteu amb Acer:
 • Us demanaran el número de sèrie (el podeu trobar a la caixa).
 • Us obriran una incidència. Cal apuntar-se el número d’incidència. En cas necessari, amb aquest número d’incidència podreu fer un seguiment de l’estat de la reparació.
 • Us enviaran un missatger que recollirà el portàtil. Prepareu el portàtil per al transport (en una caixa, ben embolicat…). Escriviu a l’exterior del paquet les vostres dades i el número d’incidència ben gran.
 • Quan estigui arreglat, un altre missatger us portarà el portàtil a casa.

4. Durant la reparació, dirigiu-vos al coordinador informàtic per deixar-vos un portàtil durant el període de la reparació omplint el següent formulari o portant un comprovant de la botiga indicant que està en reparació.

 

Infraestructura de les aules


Per poder dur a terme el projecte Educat 2.0, cada aula té instal.lat el següent equipament:

 • Pissarra interactiva i Projector de curta distància (Aules de 2n ESO i Batxillerat)
 • Panell interactiu Active Panel i 4K Promethean (Aules de 1r, 3ri 4t ESO i TEI)
 • Armari rack amb ordinador portàtil, controladora i DVD
 • Internet fibra òptica
 • Antenes wifi al passadís amb capacitat per 200 usuaris
 • Sistema de so amb 2 altaveus
 • Preses de corrent elèctric per als ordinadors
 • Taquilles per guardar el material escolar i l’ordinador
aula
Aules amb PDI Aules amb Panell Interactiu

Tot i que el projecte Educat 2.0 estava plantejat per l’etapa d’educació secundària, també hem instal·lat aquests equipaments a les aules de batxillerat i cicles.

Accés a les eines administratives: Pàgina web i Intranet


A la pàgina web, hi podeu trobar molta informació de l’Institut: notícies, fotografies d’activitats i sortides, informacions de secretaria, biblioteca, l’AMPA, projecte educatiu,  informació dels diferents estudis, projectes que es realitzen al centre, etc…

web

A la Intranet del centre, (ieduca) accessible des de la pàgina web, hi poden accedir les famíliesieduca i el professorat. És una eina que, entre altres coses, millora la comunicació entre el professorat i les famílies i que està operativa des de 2011.

A la intranet hi podem trobar:

 • Servei de missatgeriaieduca
 • Calendari amb els esdeveniments de l’institut
 • Visualització de faltes d’assistència, retards o incidències de classe
 • Realització d’enquestes sobre diferents aspectes del funcionament de l’institut
 • Programacions i els seus seguiments de cada assignatura.
 • Reunions (convocatòries, actes i acords)
 • Informes de tutoria individual
 • Documentació de centre
 • Horaris
 • Gestió de qualitat ( Documents de gestió, mapa de processos i indicadors)
 • Incidències de material…

 

Accés a les eines pedagògiques: Moodle, llibres digitals i eines google


Des de 2007 a l’institut Antoni Pous i Argila hem esta utilitzant l’entorn virtual Moodle  amoodle l’ESO i al batxillerat i cicles on els alumnes i poden trobar tot un seguit de recursos i activitats de cada assignatura organitzats per cursos dins de cada nivell.

Dins d’aquesta plataforma també hi estan incorporats els llibres digitals de l‘ESO de l’editorial Santillana. D’aquesta manera l’alumnat d’ESO té tots els continguts ubicats en una sola plataforma.

moodleeso

 

Els alumnes que comencen a l’institut encara no tenen l’edat per googlepoder donar-se d’alta a un compte de correu de gmail. És per això que l’agost del 2014 vam demanar un domini de Google Apps @insantonipous.cat per a educació que ens permet crear de forma legal correu electrònic per l’alumnat de primer cicle d’ESO, que a més pot fer servir les potents eines de creació i edició de documents online, podent-los emmagatzemar al Drive, etc. Durant aquest curs a tots els alumnes que s’han matriculat a l’institut se’ls ha assignat un compte de correu personal. Hi poden accedir des de  www.gmail.com , entrant com a usuari la seva adreça complerta de correu, com per exemple: nom@insantonipous.cat. Aquest compte romandrà actiu mentre estiguin estudiant a l’institut. Després podran enviar les seves dades (correus, contactes, documents) al correu de gmail que s’hagin creat per compte propi.

 

Reglament d’ús acceptable de sistemes d’informació i TIC


Aquest reglament ha estat desenvolupat per informar als alumnes de l’INS Antoni Pous i Argila sobre els seus dret, responsabilitats i obligacions en l’ús dels sistemes infomàtics que l’INS Antoni Pous i Argila posa a la seva disposició

Reglament d’ús acceptable de sistemes d’informació i TIC

Normativa de bon ús de dispositius mòbils


Valorem molt aquestes tecnologies com a eines d’ús habitual i s’entén que s’han fet indispensables en la vida dels alumnes. Però ensenyar el bon ús de les noves tecnologies i/o xarxes socials, però més particularment dels telèfons mòbils, també forma part del seu aprenentatge. L’ús prohibitiu o no regulat del telèfon o dispositius mòbils als centres educatius crea una sèrie de problemes que vulneren aquest aprenentatge: és motiu freqüent de conflictes diversos, hi ha pèrdua d’atenció a les classes, problemes disciplinaris en quant se sostreu un mòbil, però sobretot ens trobem amb una certa desconeixença per part de l’alumnat/famílies que no és conscient del perill (disciplinari de centre i/o legal) que suposa fer i publicar fotografies no desitjades i comentaris despectius, provocadors o assetjadors a les xarxes socials.

Normativa bon ús de dispositius mòbils

 

Internet segura (Consells)


Internet és un lloc ple d’oportunitats per als menors, on poden aprendre, comunicar-se o jugar. Però també hi ha alguns riscos i consells de seguretat que han de conèixer per evitar problemes. L’adquisició de la competència digital i l’exercici responsable de la ciutadania passa per tenir coneixements del que és permès a la xarxa i el que és una infracció, tenir consciència de la pròpia identitat digital i saber salvaguardar les dades personals, detectar abusos i saber demanar ajut a les persones adultes o conèixer els sistemes de protecció contra les amenaces dels programaris maliciosos.

Seguretat a internet 

Internet segura (Recursos didàctics)

 

Control parental


L’accés a Internet ofereix als alumnes una excel·lent eina per a l’aprenentatge (i també per a l’oci), però també és molt fàcil accedir a continguts no desitjats. Per tal d’evitar-ho es pot instal·lar un programa de control parental.

La majoria són de pagament però una opció molt interessant és instal·lar el programa Qustodio. Tot i que us demanarà que us registreu  el podreu instal·lar amb les funcionalitats bàsiques de forma gratuïta.

 

Pla TAC


El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars.

Pla TAC

Principals novetats del Reglament general de protecció de dades


El reglament general de protecció de dades (RGPD) que ha entrat en vigor el 25 de maig de 2018, parteix dels conceptes i dels principis recollits en la normativa que el precedeix, però en modifica alguns aspectes, i també introdueix noves obligacions en relació amb el compliment, que es basen en no només a complir, sinó a poder demostrar-ho, mitjançant una actitud conscient, diligent i proactiva (principi de responsabilitat proactiva)

Reglament general de protecció de dades