Pojecte PERIS

El Projecte PERIS és un estudi prospectiu de 3 anys de durada, que es proposa demostrar, que els alumnes que finalitzen l’ESO amb Trastorns del Neurodesenvolupament no diagnosticats i no tractats, són els alumnes que presentaran uns pitjors resultats acadèmics, desenvoluparan més alteracions, i en comparació amb els seus companys de classe sense cap psicopatologia, tindran pitjors possibilitats de fer progressos. Aquest projecte el tutoritzaran els professionals de la Vall d’Hebron, els quals faran els estudis pertinents, sempre amb el consentiment de les famílies, per tal de reconduir conductes i trastorns, amb la finalitat de millorar el rendiment acadèmic i conductuals dels nostres alumnes.