#Invulnerables

És un programa que cerca sinergies entre tots els agents socials del territori per fer que els infants i les famílies en situació de vulnerabilitat disposin dels recursos necessaris per aconseguir trencar el cercle de la pobresa hereditària en el quan es troben algunes famílies, fent èmfasi en l’educació com a eix per aconseguir sortir de situacions d’exclusió i tenint en compte altres aspectes importants, com l’alimentació, la salut, la higiene, l’afecte, la feina, l’habitatge, l’esport i la cultura.

En el nostre institut es realitza l’extraescolar FutbolNet que és un programa basat en el treball dels valors del club: respecte, humilitat, esforç i treball en equip, a través de la pràctica esportiva. Facilita que es puguin incorporar a la pràctica esportiva nens i nenes que sinó no disposarien d’aquesta oportunitat.

L’entitat encarregada de coordinar el programa és Fundació Projecte i Vida, juntament amb el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manlleu