Desendolla’t

desendollat

El projecte comarcal Desendolla’t, pioner a Catalunya, va néixer amb l’objectiu principal de promoure l’estalvi energètic i millorar l’eficiència energètica dels centres d’ensenyament d’infantil i primària de la comarca d’Osona. Ara també s’ha ampliat per centres de secundària de la comarca com el nostre.

El projecte promou un triple benefici: mediambiental, en forma d’estalvi energètic; econòmic, en forma d’estalvi de despesa pública; i socioeducatiu, revertint als centres part dels recursos econòmics estalviats.