Llista definitiva de les persones admeses al al servei d’assessorament en la Formació Professional del Sistema educatiu.

Llista definitiva de les persones admeses al al servei d’assessorament en la Formació Professional del Sistema educatiu.

Les persones admeses s’han d’inscriure al centre en horari de secretaria del 21 al 25 d’octubre, portant el full d’inscripció, el DNI, el rebut de pagament. (el preu públic del servei és de 60€) i el document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic si és el cas.