INFORMACIONS SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

Comunicació de la prestació. Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. Curs 2017-18.

L’INS Antoni Pous i Argila ofereix per al curs acadèmic 2017-18 9 places en el servei d’Assessorament en la família de serveis socioculturals i a la comunitat. L’oferta del servei de reconeixement es concreta en 3 places per al CFGM atenció a persones en situació de Dependència, 3 places CFGS Integració Social i 3 places CFGS Educació Infantil.

El 12 de setembre de 2017 es publicaran els calendaris del servei d’Assessorament i Reconeixement