Política de qualitat

pqimc_logo

Per a l’INS Antoni Pous i Argila la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia I estratègia.

  • L’actuació de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:
  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.

Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast. L’Institut es compromet a complir els requisits i millorar contínuament l’eficàcia del sistema gestor de qualitat, tenint present la roda de la qualitat:

  • Planificar explícitament les activitats, tenint en compte la satisfacció dels grups d’interès: agents interns, destinataris dels resultats i política educativa.
  • Dur a terme allò que s’ha planificat.
  • Comprovar i avaluar sistemàticament si s’estan aconseguint els objectius prèviament establerts.
  • Actuar i millorar contínuament per aconseguir l’excel·lència dels resultats.