Història

historia

 •   Al 1975, en desaparèixer l’antic Batxillerat, el col·legi del Carme de les germanes carmelites, va deixar d’impartir aquests estudis. L’Ajuntament i els pares dels alumnes que havien d’iniciar el nou Batxillerat van crear un centre de titularitat municipal.
 • 1975-1976. El col·legi del Carme va cedir unes aules a l’Ajuntament per tal de començar la nova modalitat del Batxillerat Unificat Polivalent.
 • 1981-1982. Aquest curs, s’amplià l’oferta educativa i el centre començà a impartir el nivell de COU, això comportà la necessitat de més espai per encabir-hi un nombre d’alumnes creixent. Aquest espai i els que es van anar necessitant, foren cedits per la Caixa d’Estalvis de Manlleu que tenia i té la seva central a la mateixa plaça.
 • 1976-1977. En créixer el nombre d’alumnes, l’Ajuntament negocià amb l’escola pública d’EGB Puig-Agut la cessió d’unes aules per acollir els cursos de BUP. Posteriorment, el BUP Municipal es traslladà a la plaça Fra Bernardí i ocupà els locals on s’ubica
  actualment l’Ajuntament.
 • 1976-1984. Directora, M. Dolors Alemany Camprubí.
 • 1984-1985. Aquell antic BUP Municipal, CLA en la terminologia oficial, es convertí definitivament en Institut, centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els esforços del primer alcalde democràtic, Joan Usart i de la
  regidora d’ensenyament, Dolors Rovira, reeixiren. La Directora General d’Ensenyament era Carme Laura Gil, Consellera d’ensenyament de l’anterior govern de la Generalitat.
 • 1984-1986. Directora, Maria Ferrer Puig
 • 1986-1987. Trasllat al nou edifici, l’IES actual, pensat i dissenyat com a Centre Educatiu.
 • 1986-1987. Director, Robert Vendrell Cirera.
 • 1987-1989. Director, Jordi Mascarella Rovira
 • 1989-1990. Director, Maties Ramisa Verdaguer.
 • 1990-1991. El Consistori de l’Ajuntament de Manlleu, presidit per Joan Usart, proposa el nom del poeta manlleuenc “Antoni Pous i Argila”, mort prematurament.
 • 1990-1992. Director, Ferran Crespo Anglada.
 • 1992-1993. Directora, Carme Vilà Comajoan
 • 1995-1996. L’Institut inicia la reforma educativa regulada per la LOGSE i comença a impartir l’ESO. Això va significar un notable augment del nombre d’alumnes i fou necessària l’ampliació de les seves dependències amb 12 aules, menjador, aula polivalent i l’aula de tecnologia.
 • 1993-1996. Directora, Miquelina Riera Ferrer.
 • 1996-2000. Directora, Anna Piella Cros.
 • 2000- 2004. Director, Albert Pedro Font.
 • 2004-2009. Directora, Miquelina Riera Ferrer.
 • 2009-2011. Directora, Pilar Crispi Canora.
 • 2011. Director, Lluís Monteis Catot.