Oferta de 9 places al servei Assessorament en la formació professional a la família de Serveis a la Comunitat.

Oferta de 9 places al Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. 3 per al cicle formatiu de Grau Mig d’atenció a persones en Situació de Dependència, 3 per al cicle formatiu de grau superior d’educació infantil i 3 per al cicle formatiu d’integració social. (per participar-hi, prèviament s’ha d’haver participat del servei d’Assessorament)

Calendari Servei Assessorament INS Antoni Pous 2019-2020

Calendari Servei Reconeixement INS Antoni Pous 2019-2020

A partir de gener de 2020 nou període d’inscripcions