POLÍTICA LINGÜÍSTICA – Language policy


La nostra política lingüística es concreta al nostre Projecte lingüístic de centre. El desenvolupament de la dimensió internacional del centre dóna oportunitats a l’alumnat i al professorat de conèixer, col·laborar i treballar conjuntament amb altres centres d’arreu del món per a la millora dels processos educatius vers el diàleg intercultural i la ciutadania activa. Cal que la finalitat de millorar la dimensió europea i internacional del centre s’integri en el projecte lingüístic plurilingüe i els projectes específics estiguin planificats, reconeguts i acceptats per tota la comunitat educativa.

El claustre considera que les persones que participen en projectes que potencien la seva competència lingüística tenen, d’altra banda, més recursos i estratègies per accedir als altres aprenentatges. El centre participa en diverses modalitats d’intercanvi, les quals són compartides per tota la comunitat educativa, per tal de potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres entre l’alumnat i el professorat.