Continguts per al treball d'aprenentatge inicial de la Llengua catalana

Dirigit a alumnes de secundària