Instal·lacions

Espais d’infantil i primària

 • [PENDENT]

Espais de secundària

 • 3 aules-taller d’enfocament cientificotecnològic
 • 5 aules-taller d’enfocament lingüístic i social
 • 1 laboratori de ciències
 • 1 aula de música
 • 1 aula de cuina
 • 1 sala de material
 • 4 sales pels equips docents

Espais comuns

 • Sala de mestres i professors/es
 • Gimnàs
 • Biblioteca
 • 2 pistes poliesportives
 • 2 sales petites per entrevistes
 • Menjador