LABORATORI

Durant aquest trimestre els alumnes de 5è han visitat el Laboratori per portar a terme diferents pràctiques que els apropin als coneixements científics sobre diferents fenòmens naturals:

  • Elaboració d’ungüents (mescles)
  • Experiment amb fluid no newtonià i experiment sobre reacció de barrejar bicarbonat i vinagre  (estats de la matèria)
  • Observació amb microscopi d’un tall d’epiteli d’una ceba (cèl·lules)
  • Experiment sobre l’absorció d’un bolquer (capacitat i massa)

Treballar en aquest espai ens permet, per una banda, incorporar nous materials i instruments específics per desenvolupar investigacions basades en problemes quotidians. D’altra banda, és un espai pensat per a la cooperació i el treball en equips.

“Més enllà de l’objectiu central de les ciències que és el de desenvolupar en l’alumne la capacitat d’explicar els fenòmens que diàriament percep, fent ús de models i teories pròpies de les ciències, cal que prioritzem, al mateix temps, les formes de percebre els fets” (Sanmartí, Márquez i García, 2002).

Es tracta de posar-los en situació d’observar, manipular, experimentar i descobrir, fer hipòtesis, conversar, debatre, etc. En definitiva, crear experiències per tal que puguin percebre determinats fenòmens i més endavant els posin nom i s’apropin als conceptes i les teories i les lleis naturals que regeixen el nostre món creant els seus propis models cognitius.

“Les idees, les teories formen un entramat complex en la ment dels alumnes en què s’interrelacionen conceptes, conjunts de conceptes, experiències, exemples, etc. Però únicament van prenent sentit quan es parla i s’escriu sobre ells, quan es donen noms a cada cosa i es busquen les paraules idònies per expressar les relacions” (Sanmartí, 2012).

Durant la pràctica els alumnes escriuen les seves hipòtesis, enregistren les dades i els fets que observen, així com les conclusions que extreuen mitjançant una fitxa de treball que van guardant i arxivant a la seva carpeta. Trobareu les diferents pràctiques a l’àlbum trimestral i les imatges de cada sessió a la carpeta compartida de fotos de cada grup, a les quals ja podeu accedir a través del correu dels vostres fills i filles.