Espai filosòfic i matemàtic a P4

Al llarg d’aquest segon trimestre els Cavalls, les Gegantes i els Gegants han pogut continuar gaudint dels ESPAIS amb mig grup.

Hem pogut observar un gran creixement a nivell expressiu, reflexiu, relacional, en el saber esperar, en el saber compartir…

Pel que fa a l’Espai de Filosofia hem continuat amb el treball a partir de l’art, el joc, el cinema i l’experimentació.

La primera sessió va consistir en observar i comprendre una de les obres abstractes de l’autor Kandinsky. Davant de preguntes com: què hi veieu?, Quines formes i colors us criden l’atenció?, Quin títol li posarieu?… Han sorgit deduccions i aspectes molt interessants a compartir. Un cop es va reflexionar sobre l’obra els nens i les nenes es van convertir amb artistes i se’ls va facilitar un espai creatiu compartit on van poder reproduir i crear la seva pròpia obra inspirats/des amb l’artista. 

A la segona sessió  es va presentar als infants un llibre i van fer hipòtesis sobre quina història podria ser. Tot seguit van visionar el conte de l’Aneguet Lleig. Mentre miraven el conte ja fèiem hipòtesis i avançaven tot allò que preveien. En acabar, vam poder verbalitzar i compartir aspectes del propi conte i la pròpia comprensió d’aquest. Van respondre  a diverses preguntes i van poder aportar allò què els hi havia agradat, sorprès, impactat i el perquè, ja que en aquestes sessions incidim molt en el fet de saber argumentar les nostres opinions. Un gran treball de l’empatia i de la diversitat.

La tercera sessió va anar encaminada en el treball més sensorial. Se’ls va presentar un sobre de sucre i se’ls va preguntar als nens i nenes què creien que era. Després de conversar i fer hipòtesis obrim el sobre i observem què hi ha a dins. Ho veiem, ho olorem, ho escoltem, ho tastem… Quan ja és evident que sabem que és sucre els presentem l’aigua i els preguntem què passaria si posessim l’aigua dins del sucre. Els alumnes fan moltes hipòtesis i finalment observem i compartim el què succeeix. Un treball on la deducció i els sentits han estat claus.

Les Gegantes, els Gegants i els Cavalls viuen amb entusiasme i gaudi les sessions que la fada filo els va presentant.

Pel que fa a l’Espai matemàtic hem iniciat un treball sobre la geometria, la mesura, les ordenacions, les classificacions i les seriacions gràcies als envasos que us vam demanar a l’inici del trimestre.

A la primera sessió vam presentar al grup d’alumnes tots els envasos i els hi vam demanar què els agrupessin segons com creguessin oportú. Alguns d’ells els van agrupar per mides (grans, mitjans, petits), d’altres per formes geomètriques (cilindres, prismes, cubs…), d’altres ho van fer seguint els dos atributs anteriors (p. ex: tots els cilindres ordenats de petit a gran).

La seva iniciativa ens ha permès treballar la diversitat de maneres d’ordenar i de classificar; a més a més de poder incidir amb aspectes de geometria i el treball mitjançant el volum.

A la segona sessió vam treballar la mesura. Amb els envasos els vam demanar que fessin construccions . Van sorgir construccions de diverses mides (de molt altes, de molt baixes, de molt amples…) i les vam compartir. Tot seguit vam pensar mètodes què ens permetessin mesurar-les. Com ho podríem fer? D’aquí van sorgir estris com la cinta mètrica, el metro, el regle i fins i tot el pam. Vam poder mesurar les estructures que ells mateixos van construir i vam preguntar-nos: què més podríem mesurar? Respostes com els objectes de la classe i a nosaltres mateixos en van ser algunes. Així que vam habilitar un espai a l’aula on cada un dels nens i nenes es va poder mesurar i veure quants centímetres feia. I cada nena i nen, amb els diversos materials de mesura, van poder anar mesurant tot allò que els va anar interessant (taules, cadires, la pica, el lego…) per tal de veure quants centímetres o metres feia.

A la tercera sessió es té previst treballar les seriacions variant la classificació dels envasos. Treballarem les sèries segons la mida de l’envàs, sèries segons el color de l’envàs, sèries segons la forma de l’envàs, entre moltes d’altres.

Es veu a totes les nenes i els nens molt motivats davant de totes les propostes que se’ls presenten dia rere dia!

 

ESPAI FILOSOFIA GEGANTES I GEGANTS

ESPAI FILOSOFIA CAVALLS

ESPAI MATEMÀTIC GEGANTES I GEGANTS

ESPAI MATEMÀTIC CAVALLS