Instal·lacions

Instal·lacions d’Infantil i Primària

Edifici principal:

 • Planta baixa: aules d’Educació Infantil i aules de 5è, despatx de direcció i administració, lavabos pels alumnes i un lavabo de mestres.
 • Primera planta: aules de Cicle Inicial, aula de P4/P5 (antiga sala de mestres), dues aules de Cicle Mitjà, lavabos dels mestres, aula de recursos artístics (on s’hi troba la fotocopiadora i el carro de portàtils), aula d’Educació Especial i Taller.
 • Segona planta: dues aules de Cicle Mitjà, Sala de mestres i sala de mestres annexa.
 • Altres zones: pati, pistes esportives, gimnàs i menjador/sala polivalent.

Zones externes a l’edifici principal:

 • Aules de 6è: sobre de la Llar d’Infants Les Bombolles. A finals de setembre està previst l’acabament de l’escala interna d’accés.
 • Aula de lectura: l’Ajuntament de Verges ens cedeix aquest espai algunes hores en horari lectiu.
 • Pavelló Municipal: aquest curs hi faran Educació Física els alumnes de Cicle Superior de dilluns a dijous.

Instal·lacions de Secundària

Set mòduls prefabricats (al costat del camp de futbol), que disposen de:

 • Despatx d’Equip Directiu i 3 despatxos
 • Magatzem/Sala de reunions
 • Sala de Docents
 • Sala de Guàrdies
 • 8 aules per tutories
 • Aula Oberta
 • Aula de Laboratori
 • Aula Taller de Tecnologia
 • Aula d’Expressió
 • Aula de desdoblament
 • Aula d’Informàtica

Les classes d’Educació Física de Secundària es fan al Pavelló Municipal i a la pista.