Qüestionari informatiu malalties compatibles amb símptomes Covid i resultats PCR

Benvolguda Comunitat Educativa,

Per poder agilitzar els casos que ens anem trobant de malalties compatibles amb el Covid, us demanem que ompliu aquest formulari cada vegada que qualsevol de nosaltres (alumnes, docents, personal PAS, monitoratge,…) presentem símptomes compatibles.
Cal concretar però, que el fet d’omplir aquest formulari no eximeix de l’obligatorietat de justificar les faltes d’assistència per escrit, tal i com s’ha fet fins ara.
També caldrà comunicar al centre els resultats de les PCR dels alumnes per poder introduir-ho a l’aplicació Traçacovid del Departament d’Educació.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració