Declaracions responsables per famílies

A la carpeta enllaçada, trobareu els documents que fa referència el Pla d’organització de centre del curs 20/21 pel que fa al Covid-19 i la declaració responsable que han de signar les famílies. Aquest document s’haurà de fer arribar el primer dia del curs escolar (14 de setembre).

Aquest document fa referència a la simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…), que no ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives o contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut. També fa referència a les malalties que pateix, que acudirà al centre amb mascareta, que se li prendrà la temperatura  abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre i  l’obligació d’informar el centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar, així com d’informar de la realització de la prova PCR al nostre fill/a, si escau.

https://drive.google.com/drive/folders/1to_c_DsJuVnL0gHJZJGx_Clllgdt64hY?usp=sharing