Estratègia Digital de Centre

Pla TAC de l’Institut

El Pla TAC és un instrument que recull les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, defineix els objectius i planifica les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars durant quatre anys.