Treiem la pols de sa biblioteca amb una bona esporga!

La fusió de l’escola i l’institut mos ha dut nous reptes: un d’ells és unificar es catàleg des fons bibliogràfic des nou Institut Escola.

En aquesta línia, es membres de la comissió de biblioteca estem fent esporga des fons des dos antics centres. Aquest és només es primer pas, però creieu-nos que és un pas d’elefant!

Avui ja has après una cosa: sa paraula esporgar!

Aquesta feina mos permetrà:

  • Gaudir d’un fons seleccionat i cuidat.
  • Fer un ús més eficient de l’espai.
  • Detectar mancances per a l’adquisició de nous materials.

I això que de bon principi no semblava pas tant emocionant, oi?