Pla d’obertura

Tot seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament, compartim amb vosaltres el nostre Pla d’obertura, tot donant resposta a la necessitat de planificar i organitzar l’obertura del centre degut a l’estat d’emergència declarat al país a causa de la pandèmia causada pel virus COVID-19.

Aquest document comprèn els procediments a seguir amb totes les mesures de protecció i prevenció sanitàries i organitzatives per tal de garantir la salut de totes les persones que puguin venir a l’escola (personal del centre, famílies i alumnat). També detalla l’organització i la gestió dels grups i de l’alumnat un cop aquest ha accedit a l’escola.

 

Pautes d’higiene d’accés al centre