Secundària

L’etapa d’Educació Secundària atén l’alumnat de 12 a 16 anys i finalitza els estudis d’ensenyament obligatori.