Aula de pintura

Aquest espai del nostre centre està destinat exclusivament a la pintura. Hi assisteixen grups reduïts d’alumnes (entre 4 i 5 infants). Es tracta de grups heterogenis i de diferents edats. Aquestes alumnes presenten dificultats d’atenció, hiperactivitat (tenen necessitat de moviment i de canvi d’activitat constant), problemes de conducta o bé presenten dificultats en les habilitats socials i/o relacionals. L’objectiu d’aquest espai és rebaixar el nivell d’estrès, tenir un lloc de desconnexió, promoure les relacions de manera saludable, etc.

En aquesta espai no hi ha cadires ni taules, els alumnes es situen on volen i realitzen un dibuix totalment lliure a la paret i per part de l’adult no es fa cap comentari per no interferir en la creació.

 

Aula de pintura