Projecte educatiu

[Espai en construcció.]

Un projecte de creixement per cada infant, dels 3 als 16 anys.

El marc d’un institut escola de dues línies permet acompanyar el desenvolupament de cada alumne. Construïm una relació estreta i de coneixement personal. Durant una llarga etapa (3-16 anys), fem possible que cada alumne sigui el centre del seu propi creixement.

En el projecte educatiu, plantegem contextos i situacions d’aprenentatge on:

• Potenciem l’aprenentatge entre iguals.

• Apliquem situacions pràctiques, presentant models d’actuació.

• Combinem grups de diverses edats.

• Potenciem, progressivament, l’autonomia i la cooperació.

• Treballem en entorns diferents dins i fora del centre/aula.

• Fomentem la reflexió sobre el propi aprenentatge.

• Estimulem el paper de les emocions en el creixement.

El nou Institut Escola Eixample suma l’experiència i implicació d’un equip docent sòlid i cohesionat, amb els recursos i dinàmiques d’innovació pedagògica de la xarxa educativa pública de Barcelona. Iniciem un nou camí que reforçarà el centre amb una actualització de les instal·lacions i l’impuls d’un projecte educatiu renovat i més vinculat al seu entorn.