Els 7 principis de l’aprenentatge

A l’Institut Escola Eixample:

  1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 
  2. Aprenentatge social i en equip. 
  3. Les emocions són part de l’aprenentatge. 
  4. Respectem les diferències de ritme i nivells individuals. 
  5. L’esforç individual i el suport del grup són clau. 
  6. Avaluació continuada per un aprenentatge conscient. 
  7. Aprenentatge horitzontal, connectant matèries i coneixements.