Instal·lacions

 

• Edifici d’Educació Infantil

• Edifici d’Educació Primària i Secundària

• Gimnàs i pista esportiva

• Biblioteca escolar/aula d’estudi

• Auditori

• Aula de música

• Aula de ciències

• Aula taller