Característiques d’un centre 360

Què volem pel nostre centre? Què entenem per una escola 360?