Espais i instal·lacions

• Edifici d’Educació Infantil
• Edifici d’Educació Primària i Secundària
• Gimnàs i pista esportiva
• Biblioteca escolar/aula d’estudi
• Auditori
• Aula de música
• Aula de ciències
• Aula taller