Compres de material alumnat

Per adquirir els uniformes l’alumnat haurà d’adreçar-se a:

● Masuniformes. Carrer Sepúlveda, 109. 08015 Barcelona. Telèfon: 934255393.
Haureu de passar per la botiga fins al 06 d’agost del 2021 en horari de 10:00-20:00
hores per emprovar-vos les talles dels uniformes i donar el vostre nom per a brodar-lo.
La recollida de tots aquests uniformes es podrà realitzar a l’inici de setembre.
L’assistència amb dates posteriors a les indicades per la botiga no garantitza el
lliurament dels uniformes a temps d’iniciar les classes.

Per adquirir els maletins d’eines l’alumnat haurà d’adreçar-se a:
● Zwilling J.A. Henckels. Avinguda Diagonal, 407. 08008 Barcelona. Telèfon:
934815109.