Preguntes més freqüents

Què és la Formació Professional (FP)?

El sistema educatiu s’organitza en diferents etapes. L’ensenyament obligatori va dels 6 als 16 anys. Després els estudiants poden escollir principalment entre dues vies d’ensenyament no obligatori. Una d’aquestes vies seria el batxillerat amb una formació més acadèmica. I una altra via és l’FP amb una formació més professional.La Formació Professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Què són les famílies professionals i els cicles formatius?

L’FP ofereix més de 140 especialitats formatives, també anomenades cicles formatius, agrupades en 26 famílies professionals que inclouen la gran majoria de les professions reconegudes en el nostre teixit empresarial.
Les famílies professionals s’ordenen per cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.
Les diferents famílies professionals i cicles formatius es troben al web què estudiar a Catalunya.

Com es formatitza el compromís de l’empresa?

Mitjançant el conveni de col·laboració i l’acord formatiu. Per més informació teniu aquest link.

Quins són els elements que han de constar en el conveni?

– Identificació de les parts.
– Règim d’alternança.
– Identificació dels cicles formatius implicats en el conveni.
– Compromisos del Departament d’Ensenyament.
– Compromisos de l’empresa.
– Actuacions del centre educatiu.
– Organització anual de l’alternança i pla d’activitats.
– Comissió de seguiment del conveni.